REGULAMIN

Niniejszy regulamin obowiązuje klientów korzystających z usług treningu personalnego i treningu przygotowania motorycznego.

Przez pojęcia użyte w niniejszym regulaminie rozumie się:

 1. Trener – Piotr Sadek Trener Personalny, Trener Przygotowania Motorycznego
 2. Klient – osoba korzystająca z usług Trenera personalnego
 • I.  Stan zdrowia klienta
 1. Klient rozpoczynając współpracę zobowiązany jest do nie zatajania żadnych faktów dotyczących stanu zdrowia i przeciwwskazań do wysiłku fizycznego Wskazane jest wykonanie badań lekarskich i posiadanie zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania aktywności fizycznej wydane przez lekarza. Jeżeli podopieczny nie wykona w/w badań ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody na własnym zdrowiu.

 2. W przypadku nagłego pogorszenia się samopoczucia podczas treningu lub doznania kontuzji klient zobowiązany jest natychmiast poinformować
  o tym trenera. W przypadku ujawnienia się nietypowych dolegliwości klienta podczas treningu może on zostać poproszony o dodatkową konsultację lekarską. W szczególnych przypadkach treningi mogą zostać zawieszone do czasu postawienia przez lekarza diagnozy.

   

 3. Każdy wysiłek fizyczny niesie za sobą ryzyko doznania kontuzji. Trener dołoży wszelkich starań, aby zminimalizować to ryzyko. Trener nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny uszczerbek na zdrowiu oraz posiada wykupioną polisę OC na wypadek tego typu zdarzeń.
 • II Cel współpracy
 1. Przed rozpoczęciem współpracy klient zobowiązany jest jasno sprecyzować cel który chce osiągnąć oraz odpowiedzieć zgodnie
   z prawdą na wszelkie pytania zadane przez trenera gdyż jedynie kompleksowe podejście do ćwiczeń, diety i suplementacji jest gwarantem poprawy sylwetki, tudzież innych cech, które klient ma zamiar poprawić.

 2. Jeżeli celem klienta jest poprawa składu ciała czy osiągnięcie specyficznych cech treningowych (np. poprawa siły, wytrzymałości, zmniejszenie tłuszczowej masy ciała itp.) niezbędna może okazać się konsultacja dietetyczna oraz zastosowanie określonej diety. Tylko prawidłowe połączenie diety oraz aktywności fizycznej przybliża klienta do osiągnięcia postawionego sobie celu. Dieta decyduje aż w 70-80% o sukcesie treningowym.

   

 3. Klient zobowiązany dołożyć wszelkich starań, aby stosować się do zaleceń przekazywanych przez trenera i realizacji planów treningowych wykonanych przez trenera.

 4. Trener zastrzega sobie prawo do zakończenia współpracy w przypadku nagminnego nierealizowania treningów personalnych, spóźniania się na treningi oraz niestosowania się do zaleceń i planów treningowych wykonanych przez trenera.
 • III Realizowanie treningów – zasady współpracy
 1. Trening personalny trwa 90’ min w zależności od aktualnej sprawności fizycznej podopiecznego i w razie potrzeby może zostać wydłużony
  do 120’ celem prawidłowej realizacji planu treningowego bez dodatkowej opłaty.

 2. Klient powinien stawić się punktualnie na umówionych zajęciach (treningu personalnym). Zalecane jest przybycie 15 min wcześniej celem przygotowania się do treningu.

 3. Wpłata za treningi następuje z góry za dany miesiąc po pierwszym spotkaniu i podjęciu decyzji o realizowaniu planu treningowego.

 4. Pakiet jest ważny tylko i wyłącznie w przypadku realizowania programu treningowego w okresie czasu ustalonym wspólnie z klientem
  z możliwością dokonywania zmian w grafiku według zasad wskazanych w pkt.5 & 3. Grafik treningów personalnych zostaje ułożony
  w porozumieniu z klientem na „stałe” (z góry umówione dni tygodnia i godziny) dopóki nie zostanie zmieniony
   przez klienta lub trenera w ramach innych wolnych terminów.
 1. Odwołanie lub zmiana terminu kolejnego treningu możliwe jest do godziny 20:00 w dniu poprzedzającym trening. Jeżeli zgłoszenie odwołania nastąpi po godzinie 20:00 lub klient całkowicie się nie pojawi trening uznaje się jako zrealizowany chyba że trener zadecyduje inaczej. Jeżeli trening odbywa się w poniedziałek, odwołanie lub zmiana terminu treningu możliwe jest do 20:00 w niedzielę.

 2. W przypadku kiedy trener w dniu poprzedzającym trening do godziny 20:00 nie poinformuje klienta o odwołaniu treningu, klient otrzymuje
  1 trening personalny gratis.

 3. Trening wykupiony w ramach „pakietu” można zakończyć na 7 dni przed planowanym pierwszym lub kolejnym treningiem (w innym przypadku zaplanowane treningi w tym czasookresie traktowane są jako zrealizowane).

 4. W przypadku treningu na siłowni/w klubie fitness klient dokonuje wyboru sposobu wejścia na obiekt. W przypadku wykupienia karnetu na wybrany obiekt trener zobowiązuje się do udzielenia wskazówek dotyczących aktywności fizycznej realizowanej w obiekcie samodzielnie przez klienta poza treningami z trenerem.

 5. Treningi odbywają się w ustalonych wspólnie z klientem i trenerem miejscach.

 6. Na treningu obowiązuje strój sportowy: obuwie sportowe, sportowa koszulka, spodnie dresowe, w przypadku niesprzyjającej aury także sportowa bluza. Podczas treningu należy zdjąć wszelaką biżuterię, a w przypadku długich włosów związać je. Na treningu należy mieć ze sobą czystą wodę mineralną.

 7. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z dalszej współpracy powiadamiając o tym trenera nie później niż 1 tydzień przed planowanym zakończeniem współpracy. Zwrot opłaty za pozostałą część treningów następuje w terminie i w sposób ustalony z klientem.
 • IV Postanowienia końcowe
 1. Trener ze swojej strony dołoży wszelkich starań, aby podopieczny uzyskał pożądane efekty jednak nie gwarantuje 100% ich uzyskania.

 2. Płatność za treningi może być dokonywana gotówką lub przelewem. Jeśli opłata zostanie wykonana przelewem, należy tak planować przelew żeby wpłata została zaksięgowana na koncie odbiorcy na co najmniej jeden dzień przed odbyciem się treningu. Dane do przelewu: Biznes Partner – Piotr Sadek ul. Cebulskiego 10/39 42-700 Lubliniec  26 1020 1664 0000 3402 0614 1735 (Biznes Partner PKO BP)

 3. Zwrot za nie wykorzystany „pakiet treningowy” jest możliwy z zastrzeżeniem punktu 6 i 10 niniejszego regulaminu po przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego o niemożliwości dalszej kontynuacji treningów, jak również w każdej szczególnej sytuacji, która zostanie rozpatrzona indywidualnie.

 4. Rozpoczęcie współpracy oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Trener zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. O powstałych zmianach poinformuje klienta oraz opublikuje na stronie internetowej piotrsadek.pl lub facebook.