Piotr Sadek

  Numer telefonu:
+48 731 841 160
(WhatsApp)

Adres e-mail: trener.piotrsadek@wp.pl

Ul.Cebulskiego 10

42-700 Lubliniec

REGON:384496549

NIP:7871463327

Dysponuję czasem codziennie (oprócz niedziel)
w godzinach od 7.00 – 13.00 i od 16.00 – 21.00.
W soboty od 10.00 do 18.00.

Posiadam zarejestrowaną działalność gospodarczą – 9319Z – pozostała działalność związana ze sportem  – przeważające PKD
oraz 9604Z, 9329Z, 8560Z, 8560Z, 8559Z, 8551Z, 7490Z.

Posiadam ubezpieczenie OC związane
z wykonywana działalnością.

Numer konta:
26 1020 1664 0000 3402 0614 1735
(Biznes Partner PKO BP)